(1)
Hendry; Rahmawati, R.; Andriani, S. Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Campuran Fly Ash (FA) Dan Expanded Polystyrene (EPS) Sebagai Alternatif Timbunan Ringan Pada Lapisan Subgrade. Potensi 2021, 23, 41-50.